Voice-over tarieven

De database van Click-A-Voice bevat een groot aantal van de beste sprekers en stemacteurs. Aangezien niet iedere acteur dezelfde voice-over tarieven hanteert, is het onmogelijk om een standaardtarief af te geven.

Naast tariefverschillen spelen andere factoren een rol, zoals: dient de spreker naar onze studio te komen of kan een zg. “thuisspreker” ingezet worden? De ervaring leert dat het beste resultaat wordt verkregen als de spreker de tekst in onze studio komt inspreken. U als opdrachtgever kan hierbij aanwezig zijn. Dat is niet alleen een mooie ervaring, maar we weten dan ook meteen dat de juiste tone-of-voice neergezet wordt! Bovendien kunnen we on-the-spot eventuele tekstuele aanpassingen doorvoeren. Buitenlandse sprekers werken vaak vanuit hun thuisland; we kunnen dan -indien nodig- via een beeld-/geluidsverbinding regisseren.

Voor muziek, geluidseffecten of complete radiocommercials en tv-commercials verwijzen we graag naar onze moedermaatschappij: Van de laar Van Efferen Studio’s.